Jsou vaše kritická data v bezpečí?

Představujeme nejefektivnější zabezpečení vaší klíčové infrastruktury

Kybernetická ochrana ve vrstvách

Nástroje a rámce kybernetické bezpečnosti existují napříč IT ekosystémem. Většinou jde o mechanismy pro detekci útoků na úrovni koncových bodů, sítě a aplikačního přístupu, což je pochopitelné, protože právě přes tyto vrstvy se útočníci musejí dostat, aby měli přístup ke kritické datové vrstvě.

Představujeme řešení kybernetické ochrany a obnovy, které působí na datové vrstvě, čímž zvyšuje celkovou kybernetickou odolnost vašich obchodních operací, které jsou závislé na datech!

Nejsou data jako data, chráníte ty svoje komplet?

Každá firma disponuje různými druhy dat. Zatímco tradiční zálohování může být účinné při ochraně strukturovaných dat, nestrukturovaná data vyžadují specifický přístup a jejich důkladná ochrana představuje výzvu.

Strukturovaná data mají jasně definovanou strukturu a formát. Jsou organizována do konkrétního schématu, které jasně určuje, jaký typ dat může být v daném poli uložen. Typickým příkladem strukturovaných dat jsou tabulky nebo databáze, kde jsou data uložena do předem určených sloupců a řádků.
Nestrukturovaná data nemají jednoznačnou organizaci a nelze je snadno uspořádat. Obvykle mají textovou nebo multimediální podobu a jedná se například o e-maily, dokumenty, prezentace nebo například videa a zvukové záznamy.

Bezpečnost dat v obou kategoriích je klíčová a my přinášíme řešení, které dokáže ochránit a zabezpečit váš kompletní dataset.

strukturovana a nestrukturovaná data

Chraňte svá data s řešením
Dell Cyber Recovery

Kybernetické útoky jsou navrženy tak,aby zničily, ukradly nebo jinak ohrozily vaše cenná data – včetně vašich záloh. Ochrana vašich důležitých dat a jejich obnova se zajištěnou integritou je klíčem k obnovení normálních obchodních operací po útoku. Dell Cyber Recovery zajistí pro veškerá vaše data izolovanou a bezpečnou skrýš před dlouhými prsty útočníků. Data pak můžete v původní podobě rychle obnovit tak, aby byl dopad na fungování firmy minimální.
ikona izolace

Izolace

Fyzické a logické oddělení dat.

ikona neměnnost

Neměnnost

Zachování původní integrity dat.

ikona mozek s červenou tečkou

Inteligence

Detekování hrozeb na základě strojového učení, upozornění a reportování.

ikona obnovení recovery

Obnovení dat

Rychlá obnova dat pro minimální dopad na fungování firmy.

Better sejf than sorry

Robustní strategie kybernetické odolnosti zahrnuje použití všech osvědčených postupů a nástrojů souvisejících s ochranou dat: správnou úroveň řízení přístupu, neměnné kopie dat, antivir a antimalware.

Ransomware Defender toho umí ale ještě více a přichází s možností poslední záchrany, kterou představuje kopie dat v kybernetickém trezoru (Cyber Vault) izolovaném od produkčního prostředí, čímž se stává pro kyberzločince zcela nedostupným.

Více o Ransomware Defender

Po počáteční replikaci dat do kybernetického trezoru je mezi produkčním prostředím a kopií v trezoru zachována vzduchová mezera (tzv. air-gap). Toto opatření zajišťuje vašim datům spolehlivou úroveň bezpečnosti.

Jakákoli další přírůstková replikace se provádí pouze po uzavření vzduchové mezery, a to až a pouze když ověříte, že neexistuje nic, co by naznačovalo narušení bezpečnosti na straně produkčního prostředí.

Otázkou není jestli,
ale kdy.

Rychlost i úspěšnost útoků se stupňují, kyberzločinci se profesionalizují a působí v nadnárodních skupinách i ve státy podporovaných formacích. Zabezpečení dat je jediná šance, jak se bránit.

Zaujalo vás řešení
Dell Cyber Recovery?

Pošlete nám svoji e-mailovou adresu a my vám obratem pošleme další detaily k tomuto řešení.

V případě specifických dotazů se můžete obracet na